Kursen belyser exempelvis diskussioner om medicinens förhållande till skiftande kunskapsformer och vetenskapsbegrepp från renässansen och framåt. Andra aktuella inriktningar och problem inom området som behandlas rör medicinska bilder och visuella praktiker, historier om kroppar, samt medicinens relation till publika kulturer.

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Examinator, vårterminen 2020

Annika Berg