Kursen orienterar om den humanistiska sinnesforskningen och gör nedslag i synen på sinnena i den västerländska historien från antiken till våra dagar. Kursen examineras genom muntlig presentation och en inlämningsuppgift.

Läs mer i universitetets digitala utbildningskatalog.

Det här är en kurs som inte ges varje termin, kontakta studierektor Thord Silverbark för mer information, thord.silverbark@idehist.su.se.