Avancerad nivå

Konstvetenskap på avancerad nivå

Institutionen för kultur och estetik ger fem olika masterprogram i konstvetenskap, kulturarvsstudier och curating, alla med start enbart höstterminer:

Curatorprogrammet, som är ett internationellt program, har sista ansökningsdag redan 15 januari. Observera: ingen nationell ansökningsomgång i april!

För våra övriga program är sista ansökningsdag 15 april.  

Vid institutionen ges även det institutionsgemensamma masterprogrammet i kritiska studier, 120 hp, där du kan välja konstvetenskap som huvudområde:
Masterprogram i kritiska studier 

Utöver våra egna masterprogram kan du som student även välja konstvetenskap som huvudområde i Masterprogram i medeltidsstudier, 120 hp, som ges av Historiska institutionen:
Masterprogram i medeltidsstudier

Det finns dessutom ett antal kurser att läsa fristående för dig som är behörig att läsa konstvetenskap på avancerad nivå, se längre ner på sidan. 

Ansökan till program och kurser sker via antagning.se. Om du har frågor, kontakta studievägledaren, Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se.

Kurser i konstvetenskap på avancerad nivå vårterminen 2020

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Mottagningstid: ons kl. 14.00-15.00

Administrativ studierektor, konstvetenskap
Nina Engholm (tjänstledig från 11/2 2019 till 12/1 2020)
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor, konstvetenskap
Andrea Kollnitz
E-post: andrea.kollnitz@arthistory.su.se