Särskild uppmärksamhet riktas mot representationer av kön och genus i västerländsk konst och visuell kultur från modern tid till samtid. Kursen fokuserar på hur kön och genus i samspel med andra identitetskategorier präglar konstens och den visuella kulturens produktion och reception. Med utgångspunkt i tvärvetenskapliga genusperspektiv utvecklar och fördjupar kursen studentens förmåga till kritiskt reflekterande analyser av konstverk och andra visuella uttryck och praktiker. Undervisningen ges i form av seminarier och exkursioner och stor vikt läggs vid studentens aktiva deltagande.

Deltid, 7,5 hp. Kursen ges på höstterminen, period A+B och ansökan sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars-18 april.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Birgitta Trobrandt Åkerström, tel 08-16 46 80 eller e-postadress birgitta.akerstrom@arthistory.su.se , alternativt universitetslektor Jessica Sjöholm Skrubbe, e-postadress jessica.skrubbe@arthistory.su.se

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/KV5254