Särskild uppmärksamhet riktas mot representationer av kön och genus i västerländsk konst och visuell kultur från modern tid till samtid. Kursen fokuserar på hur kön och genus i samspel med andra identitetskategorier präglar konstens och den visuella kulturens produktion och reception. Med utgångspunkt i tvärvetenskapliga genusperspektiv utvecklar och fördjupar kursen studentens förmåga till kritiskt reflekterande analyser av konstverk och andra visuella uttryck och praktiker. Undervisningen ges i form av seminarier och exkursioner och stor vikt läggs vid studentens aktiva deltagande.

Deltid, 7,5 hp. Kursen ges på höstterminen, period A+B och ansökan sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars–15 april.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se, alternativt universitetslektor Jessica Sjöholm Skrubbe, e-postadress jessica.skrubbe@arthistory.su.se

Läs mer och länk till ansökan i universitetets webbkatalog.

Examinator, höstterminen 2019

Jessica Sjöholm Skrubbe.