How to be around yourself - a game for up to 2 persons. Multipel, tryck på röd filt, okänd konstnär
How to be around yourself - a game for up to 2 persons. Multipel, tryck på röd filt, okänd konstnär (ca 2010)

Programmets hemsida på vår engelska sajt

Nästa programstart blir höstterminen 2020.

Genom utformningen av kurser och examinationer utvecklar du din förmåga att kommunicera konstvetenskapliga forskningsrön i form av artiklar, konferensbidrag och utställningar. Programmet har en internationell profil och undervisningen sker på engelska. Valbara kurser på svenska kan ingå. Inom programmet finns goda möjligheter till studier och praktik utomlands. Du erbjuds hjälp att utveckla internationella nätverk och att medverka i internationella konferenser och workshops. Även det teoretiska och empiriska stoff som studeras och bearbetas i programmets kurser präglas av internationella och globala perspektiv.

Utrymme för individuell anpassning

Programmet ger visst utrymme för individuell anpassning och specialisering. Inom programmet är det möjligt att avsluta studierna med filosofie magisterexamen. Tillsammans med programansvarig gör du upp en plan för din individuella studiegång. Denna plan uppdateras varje termin.

Programmet ger kunskaper och färdigheter för verksamhet och arbete på det internationella konstvetenskapliga fältet, såväl i den akademiska världen som i museivärlden och på andra platser där fördjupade konstvetenskapliga kunskaper och färdigheter efterfrågas. Det ger såväl formell behörighet till, som en god kunskaps- och färdighetsgrund för, utbildning på forskarnivå.

Fyra terminers heltidsstudier

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) fördelade på obligatoriska kurser (52,5 hp), valbara kurser, inklusive praktik (22,5 hp) samt examensarbete (45 hp, fördelat på tre terminer).

Termin 1:  (studenter antagna till programmet är automatiskt antagna till samtliga kurser under första terminen):

Vetenskaplighet och forskningsetik   7,5 hp (ges vid filosofiska institutionen)

http://www.philosophy.su.se/utbildning/kurser/särskilda-kurser-för-andra-utbildningar/vetenskaplighet-och-forskningetik/vetenskaplighet-och-forskningsetik-7-5-hp-1.98083

Att göra konstvetenskap   7,5 hp

Kursplan Att göra konstvetenskap (247 Kb)

Course guidelines and readings (394 Kb)

Konstvetenskaplig kunskap och tolkning I   7,5 hp

Kursplan Konstvetenskaplig kunskap o tolkning I (246 Kb)

Konstvetenskaplig kunskap och tolkning II   7,5 hp

Kursplan Konstvetenskaplig kunskap o tolkning II (244 Kb)

Termin 2:

Avancerad akademisk engelska   7,5 hp (ges vid engelska institutionen)

Kursen söks via antagning.se. Platsgaranti ges till programstudenter som inkommit med anmälan i tid, inom ordinarie ansökningsperiod. 

http://www.english.su.se/education/courses/second-cycle/english-for-academic-research-enaev0-7-5-credits-1.62971 

Konstvetenskap masterkurs (examensarbete)   45 hp

Påbörjas termin 2 och pågår därefter även terminerna 3 och 4

Kursplan Konstvetenskap masterkurs (243 Kb)

Läs mer om upplägget i utbildningsplanen (länk längst ner på sidan).

Ansökan

Programmet startar höstterminer och ansökan görs via antagning.se. Till höstterminen 2018 under ansökningsperiod 15 mars–16 april. Internationell ansökningsomgång är 1 december 2017–15 januari 2018.

Vänligen observera

Sökande ska även komplettera ansökan med ett kortfattat personligt brev med en motivering till ansökan. Detta dokument kan laddas upp som en del av ansökan på antagning.se (för ytterligare anvisningar var god se se antagning.se) och även gärna sändas med epost direkt till studievägledaren, var god se adress nedan.

Meritvärderingskomponenter

Antagning till programmet baseras på följande meritvärderingskomponenter: Betyg på högskolekurser, uppsatsarbetets kvalitet/inriktning (baserat på betyg), personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Examinator, höstterminen 2019

Magdalena Holdar.

Vid frågor

Om du har frågor, kontakta universitetslektor Magdalena Holdar, tel. 08-16 33 49, e-postadress magdalena.holdar@arthistory.su.se, eller studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80, e-postadress richard.carlsen@su.se alternativt studierektor Nina Engholm, tel. 08-16 34 24, e-postadress nina.engholm@arthistory.su.se

Läs mer och länk till ansökan i digitala utbildningskatalogen.

Programmets hemsida på vår engelska sajt