Kursen fokuserar på det internationella kulturarvsarbetet såsom konventioner och politiska överenskommelser; exempelvis världsarv, kulturarv och biståndsfrågor, immateriella kulturarv och globaliseringens effekter på kulturarvet. Andra aktuella och viktiga teman som belyses är kulturarvets roll under krig, katastrofer och konflikter, massturismens betydelse för kulturarvet och regional utveckling samt internationell handel med kulturföremål.

Kursen förmedlar kompetens som är väsentlig för arbetsuppgifter inom många områden, exempelvis såväl nationella som internationella kulturarvsorganisationer och myndigheter, turism, biståndsarbete, media och internationellt verksamma företag.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Masterprogram i Kulturarvsstudier (endast registrering) men kan även läsas fristående, och ges under höstterminens period C+D (heltid). Anmälan till fristående kurs sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod 15 mars-16 april.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Birgitta Trobrandt Åkerström, tel 08-164680 eller e-postadress: birgitta.akerstrom@arthistory.su.se, alternativt docent Catharina Nolin, programansvarig, tel 08-164715 eller e-postadress: catharina.nolin@arthistory.su.se

Läs mer i universitetets webbkatalog: https://sisu.it.su.se/search/info/KV5257