Den här kurssidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Om kursen

Kursen fokuserar på det internationella kulturarvsarbetet såsom konventioner och politiska överenskommelser; exempelvis världsarv, kulturarv och biståndsfrågor, immateriella kulturarv och globaliseringens effekter på kulturarvet. Andra aktuella och viktiga teman som belyses är kulturarvets roll under krig, katastrofer och konflikter, de "svåra" eller "mörka" kulturarven, massturismens betydelse för kulturarvet och regional utveckling samt internationell handel med kulturföremål.

Kursen förmedlar kompetens som är väsentlig för arbetsuppgifter inom många områden, exempelvis såväl nationella som internationella kulturarvsorganisationer och myndigheter, turism, biståndsarbete, media och internationellt verksamma företag.

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Masterprogram i Kulturarvsstudier (endast registrering) men kan även läsas fristående, och ges under höstterminens period C+D (heltid). Anmälan till fristående kurs sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod 15 mars-15 april.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta kursadministratören Helena Fälldin Wiberg, helena.wiberg@su.se; studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress: richard.carlsen@su.se, alternativt professor Catharina Nolin, programansvarig, tel 08-16 47 15 eller e-postadress: catharina.nolin@arthistory.su.se