Med ursprung i lingvistiken har performativitet kommit att bli allt viktigare inom samhällsvetenskaper och humaniora. Genom begreppet synliggörs hur vår värld och våra identiteter inte är givna utan formas och omformas genom handlingar, gester och tecken i det sociala rummet. Även konstverk och andra bilder kan förstås som performativa handlingar som inte bara representerar världen utan bidrar till att forma den. Kursdeltagarna får möta och arbeta med samtida exempel såväl som äldre perioders konst och visuella kultur.

Undervisning på engelska

Kursen ges på vårterminen, deltid period C+D (andra halvan av terminen). Undervisningen är på engelska.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se, alternativt studierektor Nina Engholm, tel 08-16 34 24 eller e-postadress nina.engholm@arthistory.su.se

Mer information och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.