Den postkoloniala teoribildningen handlar bland annat om hur kolonialismen omformade inte bara ekonomiska och politiska strukturer utan även föreställningsvärldar och kulturella praktiker. I kursen får du studera centrala postkoloniala texter, och undersöka hur kolonialismen präglat skapandet, samlandet, utställandet och betraktandet av bilder och föremål. Med en tyngdpunkt på perioden 1500-1900 förs perspektiven också fram till dagens visuella kulturer och praktiker.

Deltid, 7,5 hp. Kursen ges på höstterminen, period C+D och ansökan sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars–15 april.

Om du har frågor, kontakta studievägledare Richard Carlsén, tel 08-16 46 80 eller e-postadress richard.carlsen@su.se , alternativt universitetslektor Mårten Snickare, tel 08-16 18 16, e-postadress marten.snickare@arthistory.su.se

Läs mer och länk till ansökan i universitetets webbkatalog.

Examinator, höstterminen 2019

Mårten Snickare.