Kursen behandlar centrala teorier och metoder för bildtolkning, såsom semiotik, genusteori och postkoloniala perspektiv. Syftet är att lyfta fram möjligheten till flera slags läsningar av bilder, för att på så sätt belysa de skiftande betydelser som kan rymmas i ett bildmaterial. Kursen ger även en introduktion till fotografins historia.

Kurskod: KV1391