Studieobjekten behandlas och analyseras i relation till de historiska och sociala sammanhang där dessa producerats och brukats. Genom valda fallstudier och on site-seminarier får studenterna tillfällen till närstudier av enskilda verk eller miljöer, samt av konstmuseer och andra utställningsrum.

Mer information och länk till anmälan i digitala kurskatalogen.

Den här sidan på engelska.

Examinatorer, höstterminen 2019

Jessica Sjöholm Skrubbe och Tanja Schult.