Delkurs 1 ger en allmän introduktion till konstvetenskap som universitetsämne. Du får en inblick i hur man kan förhålla sig till olika typer av historiska och samtida bilder, byggnader och föremål. Delkurs 2, 3 och 4 är kronologiskt ordnade från antiken fram till idag, och varvar rena faktakunskaper med färdighetsträning (till exempel analysförmåga, att uttrycka sig skriftligt och muntligt). Du kommer genom delkurserna att bygga upp en egen referensbank av bilder som är viktig för en allmän förståelse av ämnet konstvetenskap, och samtidigt lära dig att förstå konst i relation till sociala och kulturella sammanhang.

Heltid - 40 timmar i veckan

Kursens upplägg blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier, och då kursen ges på heltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 40 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär tio timmar/vecka, vilket innebär att utöver detta bör ägna cirka 30 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, och även löpande arbeta med att skriva och bearbeta dina skriftliga examinationsuppgifter.

Storföreläsningar, seminarier och on site-seminarier

Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

Kvinnlig student på föreläsning. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

Examination

Varje delkurs examineras med två PM som fördelas över tid genom hela delkursen, samt en större hemskrivning i slutet av delkursen. Detta är för att du hela tiden ska arbeta aktivt med din inlärning. I samband med varje examination får du instruktioner som kan röra exempelvis uppgiftens tema, vilka teoretiska perspektiv eller metoder som du ska använda dig av, termer och begrepp som ska behandlas samt hur många tecken du ska skriva.

PM:en utgörs av verksanalyser och syftar till att du ska träna på din förmåga att systematiskt granska ett konstverk, dra slutsatser och formulera dig i skrift. Ett PM (pro memoria – för minnet) är en kortare text som fungerar som ett verktyg för att hjälpa dig att fokusera, strukturera och formulera dig kring ett verk eller en text med egna ord. Hemskrivningen är en längre skriftlig uppgift som görs i slutet av varje delkurs, vars utformning kombinerar faktakunskap med analysmoment. En vecka innan sista inlämningsdatum blir uppgiften tillgänglig och du skriver sedan dina svar med tillgång till all kurslitteratur och dina egna anteckningar.

Examinatorer, höstterminen 2019

Maja Willén, Malin Hedlin Hayden, Anna-Maria Hällgren, Mia Åkestam, Elin Göransson Håkansson, Minna Hamrin och Jessica Sjöholm Skrubbe.

Länk till anmälan

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Se schema och litteraturlista nedan.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

"Alla har glädje av att läsa konstvetenskap"

–Konstvetenskap går på djupet både vad det gäller verken men även historien bakom konstnärerna. Vi får lära oss teorier som ger konsten helt nya dimensioner. I grundkursen går man nästan igenom hela den västerländska konsthistorien. Ingen kan gå kursen utan att bli intresserad av någon epok, säger studenten Christofer Wikner. Han har studerat Konstvetenskap I och II och läser nu Kandidatprogram för museer och kulturarv.