Den ger ingående historisk och teoretisk kunskap om konstvetenskapens objekt från antiken till idag, samt färdigheter att tolka dessa objekt utifrån relevanta teorier och metoder. Delkurs 1 ger en allmän introduktion till konstvetenskap som universitetsämne, med tematiska studier av olika sammanhang, medier och objekt, samt insikt i det konstvetenskapliga studiets historiska och teoretiska förändring. Delkurs 2, 3 och 4 följer en kronologisk struktur där särskild tonvikt läggs vid konstens dynamiska relation till sociala, politiska och religiösa sammanhang och förändringar. Kursen studerar därför bilder, byggnader och föremål såväl som de händelser och situationer då dessa har brukats, betraktats och tillskrivits mening och värde.

Deltid – 20 timmar i veckan

Kursens upplägg blandar platsförlagd lärarledd undervisning med självstudier, och då kursen ges på deltid är arbetsbelastningen uppskattad utifrån en total arbetsinsats på cirka 20 timmar/vecka. Den platsförlagda undervisningen uppgår till ungefär 4 timmar/vecka, vilket innebär att utöver detta bör ägna cirka 16 timmar åt att läsa och bearbeta litteraturen, förbereda dig inför seminarier och föreläsningar, och även löpande arbeta med att skriva och bearbeta dina skriftliga examinationsuppgifter.

Storföreläsningar, seminarier och on site-seminarier

Den platsförlagda undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och on site-seminarier på museer och i stadsmiljöer. Dessa fyller olika pedagogiska funktioner och ställer också olika krav på dig som student.

Föreläsningar ges för alla studenter på kursen samtidigt. De är till för att ge en överblick av ett särskilt tema där du lyssnar och tar anteckningar, och de hjälper dig också att fokusera din läsning av kurslitteraturen. Ofta finns det även tillfälle att ställa frågor till den enskilda läraren som är relevanta för din inlärning. Seminarier och on site-seminarier sker i halvklass eller mindre grupper och är en mer interaktiv undervisningsform som förutsätter att du är väl förberedd och deltar aktivt i diskussioner. Ofta ska du innan seminarietillfället ha läst en viss text och svarat på eller funderat kring ett antal frågor.

Examination

Varje delkurs examineras med två PM som fördelas över tid genom hela delkursen, samt en större hemskrivning i slutet av delkursen. Detta är för att du hela tiden ska arbeta aktivt med din inlärning. I samband med varje examination får du instruktioner som kan röra exempelvis uppgiftens tema, vilka teoretiska perspektiv eller metoder som du ska använda dig av, termer och begrepp som ska behandlas samt hur många tecken du ska skriva.

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Maja Willén, Mia Åkestam, Anna-Maria Hällgren.

Se schema och litteraturlista nedan.

Kursen ges på heltid och deltid och heter fram till och med vårterminen 2017 "Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv" (KV1330). Deltidskursen startar endast på höstterminer.