Kursen inleds med kursen Konstvetenskaplig teori och metod (7,5 hp) som följs av fördjupningskurser om sammanlagt 15 hp. Den första kursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga och kritiska tänkande. De efterföljande kurserna på olika teman ger studenten möjlighet att delvis välja fördjupningsområde. Kurserna lägger grund för tolkning av såväl historiskt som nutida material med utgångspunkt i olika teoretiska och metodologiska redskap. Kursen avslutas med ett projektarbete i form av en vetenskaplig uppsats (7,5 hp).

OBSERVERA! Varje termin erbjuds fyra valbara delkurser. Då antalet studenter på varje valbar delkurs måste vara någorlunda jämnt, kan vi inte garantera att man får plats på den/de delkurser man helst vill läsa.

Kursen ges endast på heltid.

Läs mer i universitetets webbkatalog: sisu.it.su.se/search/info/KV2290.

Se bifogat schema och litteraturlista nedan.