En delkurs ger grundläggande kunskaper i konstvetenskaplig metod och teoribildning. Inläsning av ett antal konstvetenskapliga verk diskuteras och examineras såväl muntligt som skriftligt. I en längre uppsats tillägnar sig studenten färdigheter i materialinsamling, metodtillämpning och vetenskapligt skrivsätt.

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Observera att schemat och litteraturlistan nedan gäller för både KV3060 - Konstvetenskap - kandidatkurs och KV3080, Konstvetenskap - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv (för studenter antagna till Kandidatprogram för museer och kulturarv).

Examinatorer, höstterminen 2019

Magdalena Holdar, Jacob Kimvall, Anna Bortolozzi och Maja Willén.