Grundnivå

Konstvetenskap på grundnivå

Nedan följer en kort beskrivning av studieordningen för kurser på grundnivå i konstvetenskap, vilket avser grundkurser, fortsättningskurs och kandidatkurs.

Grundkurser

Konstvetenskap I, KV1500, 30 hp (heltid/deltid)

Heltidskursen startar både på höstterminer och på vårterminer. Deltidskursen/kvällskursen startar endast på höstterminer. 

Konstvetenskap I. Visuella studier, KV1420, 30 hp (heltid)

Startar både på höstterminer och på vårterminer.

Varje grundkurs ger behörighet till att söka till fortsättningskursen i konstvetenskap.

Fortsättningskurs

Konstvetenskap II, KV2290, 30 hp (heltid)

Fortsättningskursen gör det möjligt att fördjupa sig i ett särskilt område inom ämnet. För att vara behörig att söka en fortsättningskurs skall man ha läst Konstvetenskap I, Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv, Konstvetenskap I. Visuella studier, eller motsvarande.

Från HT2017 ges kursen endast på heltid. 

Kandidatkurs

Konstvetenskap - kandidatkurs, KV3060, 30 hp (heltid)

Efter att man har läst en grundkurs och en fortsättningskurs är man behörig att söka till kandidatkursen om 30 hp, vars mål är att utveckla studentens förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. 

Vidare studier på avancerad nivå

Efter helt avslutade studier på grundnivå är studenten behörig att söka till avancerad nivå. För våra fristående kurser krävs att man avslutat kandidatkursen i Konstvetenskap eller motsvarande ämne. För behörighet till program på avancerad nivå krävs kandidatexamen (180 hp). Du kan läsa mer om våra kurser och program på avancerad nivå, genom att navigera i länklistan till vänster. För information om examensregler, se Stockholms universitets hemsida: Examensregler

Bokmärk och dela Tipsa

Studentkontakt Konstvetenskap

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Besökstiden har sommaruppehåll till och med 19 augusti.
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare
Richard Carlsén
Tel: 08-16 21 65
E-post: richard.carlsen@su.se

Mottagning efter överenskommelse

Ingen studievägledning vecka 29-32.

Administrativ studierektor

Nina Engholm
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

 

Pedagogisk studierektor
Anna Bortolozzi
Rum: 340
Telefon: 08-16 18 23
E-post: anna.bortolozzi@arthistory.su.se