Grundnivå

Konstvetenskap på grundnivå

Nedan följer en kort beskrivning av studieordningen för kurser på grundnivå i konstvetenskap, vilket avser grundkurser, fortsättningskurs och kandidatkurs.

Grundkurser

Konstvetenskap I, KV1500, 30 hp (heltid/deltid) 

Heltidskursen startar både på höstterminer och på vårterminer. Deltidskursen/kvällskursen startar endast på höstterminer. Läs om kursen här.

Konstvetenskap I. Visuella studier, KV1420, 30 hp (heltid)

Startar både på höstterminer och på vårterminer. Läs om kursen här.

Varje grundkurs ger behörighet till att söka till fortsättningskursen i konstvetenskap.

Fortsättningskurs

Konstvetenskap II, KV2290, 30 hp (heltid)

Fortsättningskursen gör det möjligt att fördjupa sig i ett särskilt område inom ämnet. För att vara behörig att söka en fortsättningskurs skall man ha läst Konstvetenskap I, Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv, Konstvetenskap I. Visuella studier, eller motsvarande.

Från HT2017 ges kursen endast på heltid. Läs om kursen här.

Kandidatkurs

Konstvetenskap - kandidatkurs, KV3060, 30 hp (heltid)

Efter att man har läst en grundkurs och en fortsättningskurs är man behörig att söka till kandidatkursen om 30 hp, vars mål är att utveckla studentens förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Läs om kursen här.

Vidare studier på avancerad nivå

Efter helt avslutade studier på grundnivå är studenten behörig att söka till avancerad nivå. För våra fristående kurser krävs att man avslutat kandidatkursen i Konstvetenskap eller motsvarande ämne. För behörighet till program på avancerad nivå krävs kandidatexamen (180 hp). Du kan läsa mer om våra kurser och program på avancerad nivå, genom att navigera i länklistan till vänster. För information om examensregler, se Stockholms universitets hemsida: Examensregler

Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, konstvetenskap
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Mottagningstid: ons kl. 14.00-15.00

Administrativ studierektor, konstvetenskap
Nina Engholm (tjänstledig från 11/2 2019 till 12/1 2020)
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor, konstvetenskap
Andrea Kollnitz
E-post: andrea.kollnitz@arthistory.su.se