Vi undersöker såväl vardagliga och informella sammanhang som institutionella och formella där kulturarv utnyttjas som politiska, ekonomiska, materiella och kulturella resurser, i samtiden likaväl som i ett historiskt perspektiv.

Under kursen undersöks och problematiseras konstruktioner av kulturarv och utifrån en mängd perspektiv behandlas frågor om kollektiva identiteter, nationsskapande, varumärkesbyggande, konstruktioner av natur och landskap, parker, trädgårdar och fornlämningsområden, liksom kulturarv i relation till kriser, konflikter och turism. Synen på och föreställningar om kulturarv relateras till frågor gällande klass, genus, etnicitet och identitet och satts in i globala, nationella, lokala och postkoloniala sammanhang och samhällsförändringar.

Läs mer i universitetets webbkatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Anna Källén, Fredrik Krohn Andersson, Catharina Norlin, Mattias Frihammar.