Magdalena Holdar, programansvarig för det nya masterprogrammet. Foto: Sara Reinholtz
Magdalena Holdar, programansvarig. Foto: Sara Reinholtz

-Konstvärlden idag ställer allt högre krav på akademisk utbildning, djupa ämneskunskaper och praktisk erfarenhet. Undervisningen är på engelska och du läser tillsammans med studenter från olika länder. Genom programmet får du möjlighet att stifta bekantskap med olika praktiker och verksamheter och träffa svenska och internationella aktörer som verkar inom det konstvetenskapliga området. Kurserna är designade för att träna dig i både teori och praktik: att skapa förutsättningar för att bygga en djup kunskap inom ämnet, men också praktiskt pröva olika former av vetenskaplig kommunikation – till exempel genom konferenspapers, projektansökningar och visualiseringar, säger Magdalena Holdar, universitetslektor i konstvetenskap och programansvarig.

Praktik och internationella utblickar

För att ytterligare ge dig möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper rymmer programmet en praktikperiod, som kan förläggas vid en svensk eller internationell institution. Du uppmuntras också att vistas en tid vid någon av programmets samarbetsinstitutioner i andra länder, och att delta i internationella konferenser och workshops. Även om det åligger dig själv som student att undersöka vilka möjligheter som är intressanta för just dig, bistår hela lärarlaget med sina kontaktnät, råd och erfarenheter för att så långt det är möjligt hjälpa dig att nå dina mål.

Examensprojekt

Masteruppsatsen, som omfattar 45 hp, utgör programmets ryggrad. Du tilldelas en handledare som har specialkompetens för just ditt ämne och du får individuell handledning kontinuerligt från och med den andra terminen. Utöver detta deltar du också i en seminarieserie, där texter läggs fram och diskuteras gemensamt. I en avslutande kurs ges du möjlighet att omarbeta din uppsats eller dina resultat till en artikel, en forskningsansökan eller kanske ett utställningsförslag. 

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se. Välkommen med din ansökan senast den 18 april.

Mer om programmet och länk till anmälan.