Sabrina Norlander Eriksson, programansvarig.
Sabrina Norlander Eliasson, programansvarig.

-Utbildningen är resultatet av ett fyraårigt arbete i dialog med kolleger i Europa, med museiinstitutioner i Sverige och med studenter med ett särskilt intresse för en karriär inom det tidigmoderna konstfältet. Framför allt representerar programmet ett unikt samarbete mellan Institutionen för kultur och estetik och institutionerna för miljö- och materialkemi och system- och datavetenskap - ett spännande exempel på gränsöverskridande utbildning mellan olika fakulteter, säger Sabrina Norlander Eliasson som är programansvarig.

Den här utbildningen handlar om de konstnärliga artefakternas materialitet och tillblivelseprocess samt kunskap kring hur dessa studeras och tolkas. Vidare vill vi fördjupa de vetenskapliga verktyg som berör historisk förståelse och analysförmåga gällande källor och dokument i relation till samlingshistoria. I ett vidare perspektiv fördjupar vi även den dagliga praktik som är knuten till de bevarandeinstitutioner eller kommersiella arenor som handhar tidigmodern konst ­– också i ett historiskt perspektiv. 

Äldre/tidigmodern konst

Det övergripande målet är att utbilda konstvetare för det internationella museala och marknadsrelaterade arbetsfältet inom områden som behandlar äldre/tidigmodern konst.

Detta görs via kurser som är teoretiska och pragmatiska med inslag av till exempel laborationer, instrumenthantering, analys av tekniska resultat, kunskap kring rekonstruktion och förståelse av samlingar och museal hantering. Utbildningens mål är att utbilda för en tydlig arbetsmarknad, men samtidigt förbereda för en forskarkarriär inom de områden som utbildningen berör.

Undervisningen sker på engelska och lärarna har internationell kompetens.

Kurserna i teknisk konstvetenskap ges i samarbete med Institutionen för material- och miljökemi och Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV).

En praktikperiod ingår i programmet. Examensarbetet omfattar en laborativ undersökning av ett enskilt konstverk och en uppsats.

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se. Välkommen med din ansökan senast den 18 april.

Mer om programmet, ansökningsförfarandet och länk till anmälan på programsidan.