Anna Dahlgren
Anna Dahlgren forskar och undervisar i konstvetenskap vid Stockholms universitet.

Hon forskar och undervisar framför allt om och i fotografi, exponeringsformer (display), bildstudier (image studies) och visuell kultur.

Forskar om foto i sociala medier

-Jag är särskilt intresserad av hur bilder och andra visuella artefakter produceras, cirkulerar och används, hur de migrerar mellan olika utställningskontexter, vare sig det är i ett galleri, ett arkiv eller på en tidningssida. Jag har forskat och skrivit om svensk reklam- och modefotografi, pressfotografi och samtida fotobaserad konst liksom om 1800-talets fotoalbum och pressbild och om musei- och arkivpraktiker. Dessutom har jag arbetat med den digitala (re)evolutionen när det gäller bild, särskilt fotografi och vilka effekter det har för arkiv, museer, och aktörer inom konstfältet. Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om fotografi i sociala medier, berättar Anna Dahlgren. 

Lärare på Visuella studier

Anna Dahlgren undervisar bland annat på Konstvetenskap I. Visuella studier.

Varför ska man studera konstvetenskap?

-I ett globalt bild- och mediesamhälle ställs krav på analys och kritisk granskning av bilder och förståelse för hur bilder produceras, cirkulerar och bevaras. Konstvetenskap 1. Visuella studier vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse av bilder och visuell kommunikation. Det gäller alla de som verkar eller planerar att verka inom till exempel arkiv, museer, medieproduktion eller utbildning med produktion, förmedling eller tolkning av bilder. Kursen ger redskap och metoder för att tolka och förstå hur bilder har använts och kan användas för att förmedla budskap och tala till olika publiker, säger Anna Dahlgren.

Vad skiljer Konstvetenskap I. Visuella studier från den andra grundkursen Konstvetenskap I?

-För det första är Visuella studier tematiskt upplagd där varje delkurs tar sig an ett nytt perspektiv. Det kan till exempel kan vara exponeringsformer där vi under kursen pratar om allt från samtidens digitala gränssnitt till museernas föregångare och framväxt under 1800-talet. För det andra rör sig kursen hela tiden mellan historien och samtiden. Den grundar sig på tanken att vi kan förstå historien genom samtiden, men också förstå samtiden genom historien. På den punkten skiljer sig den från Konstvetenskap I, som har ett mer traditionellt kronologiskt upplägg med fokus på artefakter, konstnärer och konstnärliga skolor. Konstvetenskap I. Visuella studier har genom sitt tematiska upplägg en mer problemorienterad och teoretisk ingång till konst och bildvetenskap. 

Vem passar det att läsa Visuella studier?

-Alla som är intresserade av konst och bild i bred bemärkelse. Den kan både vara en utmärkt grund för vidare studier i konstvetenskap men den kan också kombineras med studier i andra ämnen där visuell kompetens är central. 

Vad kan man läsa efter Visuella studier? Blir man behörig till Konstvetenskap II?

-Man kan fortsätta läsa konstvetenskap, det vill säga Konstvetenskap II. Flera av våra studenter på kursen kombinerar den också med andra ämnen som medie- och kommunikationsvetenskap, modevetenskap, marknadsföring eller data- och systemvetenskap. Kort sagt passar Visuella studier att kombinera med alla ämnen där en har ett behov av visuell kompetens. 

Vad kan man jobba med efter att ha läst konstvetenskap?

-För alla arbeten där man behöver kompetens i alla tolka och förstå visuella uttryck är konstvetenskap ett värdefullt ämne. Det passar självklart för den som vill arbeta med konst, på museum, galleri eller auktionshus, men egentligen för alla som kommer i kontakt med bilder och andra visuella uttryck, till exempel i bildarkiv, på bildbyrå, i medieproduktion, i marknadsföring, och i visuell kommunikation. 

Våra utbildningar i konstvetenskap.