Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier

Kulturarvsstudier är ett brett fält som ger kunskap om vårt gemensamma materiella och immateriella kulturarv. Med hjälp av kritiska teorier och praktiska övningar får du studera ett föränderligt och internationellt kulturarvsområde utifrån politiska, rättsliga och samhälleliga perspektiv.

Masterprogram i kulturarvsstudier

Vårt masterprogram ger fördjupade kunskaper inom ett föränderligt tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde. Utbildningen är arbetsmarknadsinriktad och forskningsförberedande.

Kurser i Kulturarvsstudier på avancerad nivå höstterminen 2019

Kurs i Kulturarvsstudier på grundnivå höstterminen 2019

Helga Janse

Vad tycker studenter?

Här berättar berättar våra tidigare studenter som har läst masterprogrammet i Kulturarvsstudier om sina erfarenheter av ämnet och vart det har tagit dem.

Catharina Nolin

Möt dina lärare

Tre frågor till professor Catharina Nolin, tidigare ansvarig för Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, kulturarvsstudier
Richard Carlsén
Rum: 255
Tel: 08-16 46 80
E-post: richard.carlsen@su.se

Mottagningstid: ons kl. 14.00-15.00

Programansvarig
Fredrik Krohn Andersson
Tel: 08-16 18 85
E-post: fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se

Programadministratör
Helena Fälldin Wiberg
E-post: helena.wiberg@su.se