Med utgångspunkt i svenskspråkiga texter från Stiernhielm på 1600-talet till dagens vitt skilda litterära uttryck ger kursen en djupare förståelse litteraturens roll i skapandet av nationell identitet. Kursen behandlar olika typer av litterära uttryck – som klassisk allegori, politisk satir, barnlitteratur – och belyser och problematiserar vad en svensk litterär kanon har varit och är, samt hur detta påverkar individ och samhälle.

Kursen ges på grundnivå, halvfart, kvällstid.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

ANSÖK HÄR