Masterprogram i litteraturvetenskap

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Är ditt mål att arbeta med litteratur och kultur? Vill du fördjupa dina insikter i litteratur och litteraturvetenskap? Det tvååriga Masterprogrammet i litteraturvetenskap ger dig djuplodande teoretiska och historiska kunskaper, liksom möjligheten att skaffa dig praktiska erfarenheter av yrken där litteraturen står i centrum.

En hög med böcker där den översta är öppnad. Foto: Erika Tasnadi / Mostphotos
Foto: Erika Tasnadi / Mostphotos

This page in English.

Berättelser, dikter och dramatik har spelat en central roll för alla mänskliga kulturer i tusentals år och fortsätter göra det idag. Samtidigt har litteraturens traditionella villkor förändrats radikalt i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. De nya mediernas genombrott är det senaste steget i en lång historisk utveckling där litteraturen migrerat mellan muntligt och skriftligt bevarande. Som student vid Masterprogrammet i litteraturvetenskap ägnar du två års heltidsstudier åt att fördjupa dig i litterära texter i en mängd olika genrer, deras historiska sammanhang och samhälleliga villkor, liksom deras nya roller i samtiden. Oavsett om du specialiserar dig på ett visst språkområde eller läser allmän litteraturvetenskap lär du dig behärska de teoretiska angreppssätt som präglar dagens litteraturforskning, alltifrån humanistiska grundbultar som hermeneutiska och historiografiska perspektiv till intermedialitet, genusteori, ekokritik och mycket annat. Du skaffar dig gedigna kunskaper i vetenskapligt arbete och tränas i att använda engelskan som akademiskt arbetsspråk. Programmet innehåller både obligatoriska och valbara kurser, och kan därför anpassas till just den profil du är intresserad av. Det innehåller också möjlighet till praktik – till exempel i förlagsvärlden, eller andra kulturella institutioner, medier eller festivaler – och studier utomlands. Till sist lämnar du också ditt eget bidrag till det litteraturvetenskapliga kunskapsbygget i form av ett examensarbete – din masteruppsats.

Programmets studiegångar

Programmet är ett samarbete mellan fyra olika institutioner och har tretton olika studiegångar, beroende på vilket språkområde du vill specialisera dig på och vad du läst tidigare. Vissa kurser är gemensamma för alla som läser programmet, andra är unika för respektive studiegång. Länkarna nedan leder till deras hemsidor, där du bland annat finner information om kursinnehåll, behörighetskrav och kontaktpersoner för den studiegång som intresserar dig. I programmets utbildningsplan finns en detaljerad redogörelse för dess upplägg och struktur. 

Allmän och svensk litteraturvetenskap Institutionen för kultur och estetik
Engelskspråkig litteratur Engelska institutionen

Antik grekisk litteratur

Franskspråkig litteratur

Italienskspråkig litteratur

Latinsk litteratur

Portugisiskspråkig litteratur

Spanskspråkig litteratur

Romanska och klassiska institutionen

Finsk litteratur  
 
Polsk litteratur

Ryskspråkig litteratur

Tjeckisk litteratur

Tyskspråkig litteratur

Inst. för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska


Detta leder programmet till

Programmet leder till en Filosofie masterexamen om 120 hp och ger mycket goda förutsättningar för arbeten med litterär anknytning, såsom litteraturkritik, förlagsverksamhet och kulturkommunikation i olika medier, eller andra yrken i den litterära och kulturella offentligheten. Möjligheten till praktik inom programmet gör att många studenter tar sin examen med ett starkt kontaktnät i Stockholms kulturvärld. För dig som är intresserad av doktorandstudier ger programmet även behörighet att söka forskarutbildning.

Kontakt

Frågor om ansökningsförfarandet besvaras på sidorna om anmälan och antagning, där du också finner kontaktuppgifter till Antagningen vid Stockholms universitet.

Frågor som specifikt rör någon av studiegångarna (såsom särskilda behörighetskrav) besvaras av de kontaktpersoner som listas på studiegångarnas egna hemsidor (följ länkarna ovan).

Samordnare för Masterprogrammet i litteraturvetenskap är Axel Englund, axel.englund@littvet.su.se.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besöks- och telefontiderna vid vår studentexpedition utgår tills vidare. Välkommen att kontakta oss via e-post.

Studievägledning, litteraturvetenskap
Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Studievägledningen nås via e-post

Studierektor, litteraturvetenskap

Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen, litteraturvetenskap
Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se