Man håller megafon framför ansiktet och i bakgrunden syns en folksamling. Foto: Dariusz Satori
Foto: Dariusz Satori / Mostphotos

Här får du också träffa studenterna Maria Olsson och Erik Gunnarsson som berättar om sina erfarenheter av programmet.

Tiina Rosenberg
Tiina Rosenberg, professor i teatervetenskap vid institutionen, berättar om vad kritiska studier kan innebära i praktiken.

Programansvarige Erik Wallrup inleder. Tiina Rosenberg, forskningsansvarig och professor i teatervetenskap vid institutionen, avslutar.

Om masterprogrammet i Kritiska studier

Programmet är för dig som har en fil.kand. i idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap. Utöver ditt huvudområde läser du Kritiska studiers kärnkurser som rör sig från det kritiska tänkandets historia till nutida kulturteori – Marx, Nietzsche, Arendt, Foucault, Butler. Det är en utbildning som lyfter fram det kritiska tänkandets tradition och praktiker, det vill säga de humanistiska färdigheternas betydelse för offentligheten.

På programmet får du en master inom ditt huvudområde och bygger upp en kritisk kompetens. Läs mer på:

su.se/ike/kritiskastudier