Masterprogram i Kritiska studier

Demonstration i London på 70-talet. Foto: Press Association\UIG, via Britannica Image Quest

Masterprogram i Kritiska studier, 120 hp

Vill du träna ditt kritiska tänkande, studera i en mångvetenskaplig miljö och ge spets åt dina ämnesstudier? Då kan du söka masterprogrammet i Kritiska studier. Det ges i samverkan mellan ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap, nästa gång höstterminen 2021.

Bakom bokhyllan, en podd av Stockholms universitetsbibliotek.

“Jag studerar för att förstå samhället”

Erik Gunnarsson, student vid masterprogrammet i Kritiska studier, är en av gästerna i Stockholms universitetsbiblioteks podd Bakom bokhyllan.

Bild från protestmöte på Manhattan. Foto: Sten-Åke Stenberg

Masterprogram i Kritiska studier – intervju med initiativtagarna

2017 började Institutionen för kultur och estetiks ämnesöverskridande masterprogram i Kritiska studier. Det förbereder studenterna för yrkesverksamhet inom kulturlivet eller för akademisk forskarutbildning.

Kontakt

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30