Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya programsidan.

Programmet svarar mot en efterfrågan på kommunikativ kompetens och kunskap om musik inom musikbranschen. Det förbereder för högt kvalificerade arbetsuppgifter av självständig karaktär inom privat kulturnäring och offentlig kultursektor och ger behörighet till utbildning på forskarnivå inom huvudområdet musikvetenskap.

Praktikmoment ingår

Utbildningen inleds med historiska bakgrunder avseende synsätt på musikens funktion och mening från antiken till romantiken, och motsvarande tolkningsmodeller. Mot denna bakgrund ges kunskap och färdighet i moderna tolkningsteorier av semiotisk, hermeneutisk och kritisk karaktär, liksom frågor om multi- och intermedialitet. Möjlighet finns till fördjupning i aktuell musikhistoriografi, liksom i de formalistiska synsätt som i modern tid varit starka i musikestetik och musikteori. I utbildningen ingår ett praktikmoment, som kan ersättas av en färdighetskurs.

Visst utrymme för individuell anpassning

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier (120 hp) och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 30 hp är inom huvudområdet musikvetenskap. Examensarbetet för masterexamen inom huvudområdet utgör en och en halv termins arbete om 45 hp.

Programmet innehåller ett visst utrymme för individuell anpassning. Tillsammans med programansvarig gör studenten upp en plan för sin individuella studiegång.

Länk ansökan i kurskatalogen.