Jazz, rock och annan populärmusik. Foto: Britannica Image Quest och Mostphotos
Foton: George Konig / Hulton Archive / Getty Images / Universal Images Group, Mikael Breding, Erik Bohr / akg-images / Universal Images Group, Toronto Star \ UIG.

Kursen behandlar de viktiga epokerna och betydande stilbildarna: både de kommersiellt framgångsrika artisterna och de mindre kända, men viktiga musikaliska inspiratörerna och de som tänkte annorlunda. 

Samlat grepp

Kursen tar utgångspunkt i hur musiken låter. Den tar ett samlat grepp om musikens teori, former, instrument och spelstilar, men också om de sociala och kulturella bakgrunderna, relationen till medier och teknologi och om de djupare idéerna och innebörderna i musiken. 

Kursen visar på de långa utvecklingslinjerna, hur västerländsk populärmusik har djupa rötter i såväl Afrika som Europa, men också hur den ständigt skapats på nytt.

Kursen ges på grundnivå, på dagtid, med start under terminens andra halva.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Toivo Burlin
Jacob Derkert