Kursen förutsätter kunskaper motsvarande det brittiska Gradesystemet, Grade 5.

Föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

Läs mer och länk till anmälan i universitetes webbkatalog.

Om du är intresserad av att söka kursen Musikteori: harmoni och satslära (MVMTHS) rekommenderar vi att du har musikteoretiska förkunskaper som motsvarar vår kurs Musikteorins grunder (MVMTGR). Du kan testa dina förkunskaper genom att klicka på länken till pdf:en nedan och göra tentan till kursen Musikteorins grunder. Om du klarar tentan har du tillräckliga förkunskaper. Gränsen för godkänt resultat (betyget E) är 45 poäng, men vi rekommenderar att du uppnår mer än 50 poäng om du vill läsa kursen utan ha läst Musikteorins grunder. 

Examinatorer, höstterminen 2019

Owe Ander
Cécile Bardoux Lovén
Jacob Derkert