Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Kursen ingår också som första delkurs i den fristående kursen Musikteori, 15 hp, samt är identisk med delkursen Musikteorins grunder på Musikvetenskap I, 30 hp. Musikteorins grunder är upplagd enligt mönstret i det brittiska Gradesystemet.

Föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Examinatorer, vårterminen 2020

Owe Ander, Cécile Bardoux Lovén