Kursen består av följande moment:

1) Teori och metod, 7.5 hp

Delkursen syftar till att ge en orientering kring och förståelse för teoretiska och metodiska problem inom musikvetenskap, med betoning på traditionell musikhistoria och kulturella studier. I kursen ingår läsning samt skriftlig och muntlig behandling av texter som representerar olika inom musikvetenskap tillämpliga teorier och metoder, tillämpningsövningar inom valda områden.

2) Musikteori och musikanalys, 7.5 hp

Delkursen syftar till att ge en orientering kring och förståelse för samspelet mellan musikteori, tolkningsteori och musikanalys. I kursen ingår läsning samt skriftlig och muntlig behandling av texter som representerar sådana teorier och metoder som tillämpas i musikanalys, samt tillämpningsövningar inom valda områden.

3) Examensarbete, 15 hp

Förutom individuell handledning ges föreläsningar om ämnesval,
bibliografisk orientering och informationssökning i ett vetenskapligt sammanhang. På kursen sker också ventilering av synopsis och preliminär version av examensarbetet.

Seminarier har obligatorisk närvaro (om minst 60 %). Grupphandledning har obligatorisk närvaro.

Läs mer om kursen och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Information inför kursstart, höstterminen 2019

Kurssajt för kandidatkursen i musikvetenskap hittar du i lärplattformen Athena. Inloggning krävs, och du loggar in med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord). Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till den i Athena.

Till lärplattformen Athena.

Examinatorer, höstterminen 2019

Owe Ander
Toivo Burlin
Jacob Derkert
Johanna Ethnersson Pontara
Joakim Tillman