Den första delkursen handlar om spelmusikens historiska bakgrund, hur den har växt fram och producerats i olika miljöer och om teknologiska förutsättningar och begränsningar. Men den går också in på viktiga aspekter som interaktivitet och spelmusikens berättande funktioner (hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar miljöer och personer, ger uttryck för tankar och känslor).

Den andra delkursen ger kunskap om och färdighet i analys av spelmusik och examineras genom att du undersöker musikens användning och funktioner i ett spel. Kursen presenterar både forskning på området och aktuella branschperspektiv.

Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro (föreläsningar om minst 60%, seminarier om 100%).

Kursen ges på kvällstid.

Mer information och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Information inför kursstart, höstterminen 2019

Kurssajt för spelmusik hittar du i lärplattformen Mondo. Inloggning krävs, och du loggar in med ditt universitetskonto (användarnamn och lösenord). Du måste vara registrerad på kursen för att få tillgång till den i Mondo.

Till lärplattformen Mondo.

Examinatorer, höstterminen 2019

Toivo Burlin
Joakim Tillman
Jacob Derkert