Johanna Ethnersson Pontara
Johanna Ethnersson Pontara.

–Mitt intresse för opera kom redan när jag var tio år och fick en CD-skiva med Best of Birgit Nilsson, där hon sjöng arior. Då blev jag väldigt intresserad och har sedan dess mycket mål­medvetet sökt mig mot opera genom att läsa teatervetenskap, litteraturvetenskap och musikvetenskap, innan jag kom in på forskar­utbildningen och disputerade på italiensk opera i Sverige på 1700-talet, säger hon.

–Just opera har en intressant historia. Den var ju populärmusik under stora perioder i historien och man sjöng arior hemma. Operan har påverkat dagens mediesamhälle på ett sätt som gör den ständigt aktuell. Det finns en dubbelhet i opera. Den är väldigt exotisk samtidigt som du kan upptäcka opera i många olika uttryckssätt idag, särskilt om du gillar film och tv-serier.

Du får ny förståelse

–När jag började utbildningen var det fantastiskt roligt att upptäcka nya sätt att förhålla sig till musik och olika uttryck. Jag fick lyssna på mycket ny spännande musik som jag inte kände till tidigare, till exempel tidig opera och tidig musik över huvud taget, men även 1900-talets mer modernistiska musik och populärmusik.

–När du läser musikvetenskap får du en ny förståelse för vad musik är. Jag tycker det är intressant att inte bara utgå från hur det känns när du lyssnar utan även reflektera över att musiken berättar något som inte bara handlar om dina egna känslor. Musik du själv kanske inte är känslomässigt engagerad i kan bli intressant när du börjar studera den, vilka tekniker som används och hur den kopplas till olika konventioner och koder i en viss tid. Musik är så mycket mer än det du känner.

Våra utbildningar i musikvetenskap.

Operasalong sedd snett nedifrån.
Foto: vlah-dumitru.