Studenter runt ett bord och två i bakgrunden vid en whiteboard. Foto: Openlab
För att du vill jobba i tvärvetenskapliga team med andra kreativa problemlösare. Foto: Openlab

Kursen ges på avancerad nivå och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH och Karolinska Institutet. Samarbeten med internationella lärosäten bidrar också till studentgruppernas internationella sammansättning.

Sök oavsett huvudämne

Kursen ges vid Openlab som är en hub för samhällelig innovation och hållbar utveckling förlagd vid KTH. Du är välkommen att söka kursen oavsett vilket huvudämne du har.

Kursen går på halvfart (50%) över en termin. Den ges på engelska.

Olika bakgrund ger störst innovationspotential

I den här kursen tränas studenterna i design thinking; en projektutvecklingsmodell som är utformad för att lösa komplexa problem. Designmetoden är starkt kopplad till den framtida brukarens behov. Metoden bygger också på en idé om att teamarbeten blir som mest produktiva och har störst innovationspotential om gruppmedlemmarna har olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper med sig in i projektarbetet. I kursen samarbetar studenter från olika ämnen och lärosäten med varandra.

Dialog med Stockholms stad, Länsstyrelsen och landstinget

Målet är att ta fram innovativa idéer som möter hållbarhetsutmaningar inom till exempel miljö, vård och hälsa. Utmaningarna som studenterna arbetar med formuleras i dialog med Openlabs samarbetspartners Stockholms stad, Länsstyrelsen och Stockholms Läns Landsting och växlar därmed från termin till termin. De erbjuds med andra ord verkliga utmaningar; problem som uppdragsgivarna har idag och behöver finna en lösning för.

Projektleverans avslutar kursen

Genom att använda design thinking som modell för lösning av komplexa problem tränas studenterna i olika metoder för problemidentifiering, idégenerering, prototypande och problemlösning. De lär sig organisera ett teamarbete och att kommunicera lösningar och idéer både muntligt och visuellt. I kontinuerliga workshops tränas de i designmodellens olika faser. Kursen avslutas med en kreativ projektleverans för teamens uppdragsgivare.

ANSÖK HÄR

För vidare information besök gärna kursens hemsida, openlabsthlm.se/masterscourse.

Ansvarig lärare vid Stockholms universitet är Magdalena Holdar magdalena.holdar@arthistory.su.se