Kursen innefattar kulturanalys, teoribildning och begrepp inom dramaturgi samt studier inom postkolonial och interkulturell teater. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar.

Undervisningen sker på engelska och är obligatorisk.

Läs mer i universitetets webbkatalog: sisu.it.su.se/search/info/TVTRA2.