Grundnivå

Teater- och dansvetenskap på grundnivå

Studier i teater- och dansvetenskap omfattar scenkonst i bred bemärkelse: talteater, performancekonst, dans, cirkus, opera, icke västerländsk teater med mera.

Förutom att studera olika sceniska uttryck, ur historiska och samtida perspektiv, arbetar teatervetenskapen med frågeställningar som exempelvis: publikens sammansättning, mottagandet av uppsättningar, ekonomiska och praktiska produktionsvillkor, kulturpolitik, genusaspekter och postkoloniala perspektiv.

Teater- och dansvetenskapen fokuserar på föreställningen som unik händelse, vilken kan studeras ur olika infallsvinklar, också utifrån ett brett kulturellt perspektiv. Vad som är gemensamt för alla teaterhändelser är att den unika föreställningen inte går att bevara till eftervärlden. Denna omständighet innebär för ämnet specifika spännande och utmanande frågeställningar; hur kan vi studera och få kunskap om äldre traditioner inom scenkonsten? Går det att rekonstruera föreställningar? Vilka källor kan vi använda för att förstå sammanhanget mellan scenkonsten och den omgivande kulturen? Liknande frågor går att ställa till den samtida scenkonsten. Att studera teater- och dansvetenskap innebär att konfronteras med denna typ av frågeställningar, liksom att tidigt börja arbeta med frågor som rör analys och tolkning.

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 180 hp

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst, men även inom andra estetiska uttryck. Du får kunskaper om dramat som genre, sett både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, och om vilka estetiska ideal och debatter som har påverkat scenkonstens utveckling.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teater- och dansvetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se