Grundnivå

Kvinnliga dramatiker och regissörer, 7.5 hp

Kursen ger en orientering om dramatik skriven av kvinnor, vilket exemplifieras genom nedslag i äldre och samtida teater. Genusteori tillämpas vid en problematisering av teatertexters innehåll, tillkomsthistoria och uppsättning. Kursen ger även en orientering om kvinnliga regissörer utifrån ett genusperspektiv.

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/TVKDOR

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teater- och dansvetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se