Grundnivå

Teatervetenskap på grundnivå

Teatervetenskapen fokuserar på föreställningen som en unik händelse, att den är ett dynamiskt möte mellan de som agerar och de som betraktar. Hur publiken upplever föreställningen är också i sig beroende på den enskildes erfarenheter, ålder och genus. Detta väcker spännande frågor som rör hur scenkonst kommunicerar med publiken, men också hur den tolkas, sett ur ett större perspektiv, det vill säga den historiska samtiden.

När vi studerar teaterhistoria ställs frågor som: vilka ideal var rådande vid en viss tid? Vilka tekniska, praktiska och ekonomiska villkor formade scenkonsten? Hur skapades och utvecklades olika traditioner och hur har dessa påverkat dagens scenkonst? När du läser teatervetenskap kommer du att arbeta med att analysera föreställningar, diskutera historiska sammanhang, undersöka hur olika politiska och kulturella strömningar och ideal påverkar scenkonsten. Att studera teatervetenskap innebär att du kommer att möta många olika perspektiv och teorier som används för förstå hur scenkonst kan tolkas och analyseras. Vår utbildning rör sig mellan samtida och historiska perspektiv, och du kommer att utveckla en god analysförmåga när det gäller att förstå sambandet mellan kulturella uttryck och det övriga det samhället.

Du kan välja mellan att läsa Teatervetenskap I och II, för att få ett helhetsperspektiv på scenkonsten är det viktigt att du läser bägge kurserna. Eller så väljer du att gå vårt kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik. Oavsett vilken grundutbildning du väljer, så kan du kombinera teatervetenskap med andra ämnen för att få en kandidatexamen i teatervetenskap.

Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik, 180 hp

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och du får en god kunskap om hur begreppet dramaturgi kan tillämpas inom dagens scenkonst. Du får kunskaper om dramat som genre, sett både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv, och om vilka estetiska ideal och debatter som har påverkat dramats och scenkonstens utveckling.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, teatervetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Ingen studievägledning 18–24 november

Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teatervetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se