Anmälan & antagning

Antagning

Antagningen till våra kurser och program sker till vårterminer och höstterminer genom två urvalsomgångar.

Första antagningsbeskedet - svarskrav

Efter ordinarie anmälningsperiod (mitten av april och mitten av oktober) sker första urvalet hos antagningsenheten. Antagningsbesked 1 kommer i mitten av juli respektive mitten av december och det är då mycket viktigt att du Tackar JA till din plats eller reservplats för att behålla den. Anvisningar för hur du ska göra ges i ditt antagningsbesked och på www.antagning.se. Du får också ett första allmänt välkomstbrev via e-post från institutionen.

Andra antagningsbeskedet – inget svarskrav

Efter andra urvalsomgången kommer sedan antagningsbesked 2 i början av augusti respektive början av januari. Du behöver inte svara på detta antagningsbesked. Då får också ett andra välkomstbrev via e-post från institutionen med specifik information om webbanmälan, kurser och institutionen.

Reservantagning

Om vi har platser över, erbjuder vi dem först till de reserver som står i tur och därefter till efteranmälningar via studera.nu. Lediga studieplatser annonseras alltid på hemsidan.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Studentexpedition

Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube