Arbete & karriär

Anders Pettersson

Utbildad förskollärare, verksam inom IT-industrin. Utbildning: 3.5 års på LHS, Stockholm. Litteraturvetenskap I på Universitetet, Stockholm. JIK på Universitetet, Stockholm.

Anders Petterson, Fotograf: Tomy Pettersson
Fotograf: Tomy Pettersson

Litteraturvetenskapen öppnade för mig upp helt nya stråk i min förståelse av världen. Under kursens gång diskuterade vi kontinuerligt de aktuella texterna i mindre studiegrupper innan den lärarledda genomgången. Detta att genomlysa litteraturen från flera olika perspektiv i kombination med de lärarledda segmenten då tyngdpunkten låg i en djupare teoretisk förståelse upplever jag som mycket fruktbart för allt mitt fortsatta läsande. Föreläsningarna förstärkte och kontextualiserade ofta aktuella avsnitt på konstruktiva sätt.

I mitt yrkeutövande har jag ingen direkt applicerbar nytta på dagligbasis av litteraturvetenskapen och för mig personligen var det inte heller anledningen till att jag valde att läsa kursen. Jag tror att man för att kunna utvecklas, bibehålla sin nyfikenhet och skapa möjligheten till ett gott liv hela tiden måste utmana sina föreställningar. Litteraturvetenskapen är för mig ett redskap till precis detta – genom att ständigt reflektera kring mitt läsande tvingas jag förändra, förkasta eller förankra mina erfarenheter av människor och världen. Det är därför svårt för mig att överdriva den betydelsen som kursen har haft för mig.

 

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Karin Dirke
Rum 358
Tel: 08-16 20 15
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap grundnivå
Alexandra Svensson Thorsman
Rum 348
Tel: 08-16 15 46
E-post: alexandra.svensson@su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap avancerad nivå
Birgitta Trobrandt Åkerström
Rum 519
Telefon: 08-16 46 80
E-post: studievagledaren@arthistory.su.se

Mottagning i samband med undervisning eller efter överenskommelse

Litteraturvetenskap
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Besökstid: mån kl. 14.00-15.00
Telefontid: mån kl. 13.00-14.00, tis kl. 13.00-14.00, ons kl. 9.00-10.00

Lärarutbildningen (litteraturvetenskap)
Maria Andersson
Rum: 458
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Besök efter överenskommelse

Musikvetenskap
Mårten Nehrfors Hultén
Tel: 08-674 76 73
E-post: studievagledare@music.su.se

Telefontid: Tisdagar kl. 9.00-11.00, fredagar kl. 13.00-15.00.
Besök efter överenskommelse via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 155B 
Tel: 08-674 70 98
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: tor kl. 10.30-12.00.
Mottagning efter överenskommelse.

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube