Arbete & karriär

Carolina Frände

Teaterregissör och konstnärlig chef.

Den teoretiska grunden har för mig varit mycket viktig i min vidare utbildning och yrkesbana. De samhälleliga, historiska och analytiska perspektiven, den forskande hållningen och det kritiska ögat är fundament som jag använder mig av dagligen i mitt yrkesutövande. Jag tänker att universitetsstudier i humaniora och samhällsorienterade ämnen i stort ger mycket god grund för att gå vidare med det man senare kommer att ägna sig åt i yrkeslivet.

Jag blev teaterregissör, utbildade mig på Dramatiska Institutet 1996-1999 och tycker att mina studier i teatervetenskap la en gedigen grund som väl kompletterade DIs mer praktiska och yrkesspecifika utbildning. Jag har också haft god nytta av dessa studier och de nätverk jag fick under utbildningen i relation till mitt arbete som prorektor vid Teaterhögskolan.

Läs en längre intervju med Carolina Frände.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Karin Dirke
Rum 358
Tel: 08-16 20 15
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap grundnivå
Alexandra Svensson Thorsman
Rum 348
Tel: 08-16 15 46
E-post: alexandra.svensson@su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap avancerad nivå
Birgitta Trobrandt Åkerström
Rum 519
Telefon: 08-16 46 80
E-post: studievagledaren@arthistory.su.se

Mottagning i samband med undervisning eller efter överenskommelse

Litteraturvetenskap
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Besökstid: mån kl. 14.00-15.00
Telefontid: mån kl. 13.00-14.00, tis kl. 13.00-14.00, ons kl. 9.00-10.00

Lärarutbildningen (litteraturvetenskap)
Maria Andersson
Rum: 458
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Besök efter överenskommelse

Musikvetenskap
Mårten Nehrfors Hultén
Tel: 08-674 76 73
E-post: studievagledare@music.su.se

Telefontid: Tisdagar kl. 9.00-11.00, fredagar kl. 13.00-15.00.
Besök efter överenskommelse via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 155B 
Tel: 08-674 70 98
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: tor kl. 10.30-12.00.
Mottagning efter överenskommelse.

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube