Du kan anmäla ny postadress, e-postadress eller nytt telefonnummer direkt till studentexpeditionen, eller själv ändra din adress via Mitt universitet. För att använda mitt universitet krävs att du har ett universitetskonto.

Kontaktuppgifter till studentexpeditionen