Föreningen startade 1986 med syfte att i huvudsak erbjuda intressanta studiebesök och även vissa föreläsningar och kortare resor. Vi besöker hus som vanligtvis inte är öppna för besökare, vi engagerar intressanta föreläsare och ordnar billiga, roliga och lärorika resor.

Medlem kan du bli som är eller har varit inskriven på Institutionen för kultur och estetik (konstvetenskap) eller motsvarande lärosäte och har inriktning arkitektur- och bebyggelsehistoria. Årsavgift är 125 kr.

Kontakt med föreningen via mejl: info@bebyggelsehistoriska.se

Programmet med utförlig information om evenemangen kommer i ett postutskick eller via mejl hem till medlemmarna cirka tre gånger per år. Avgift för evenemang betalas på plats av medlemmen, cirka 30-50 kronor.

Välkommen till föreningen!

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla inom EU. Förordningen har ersatt Personuppgiftslagen (PuL) och i likhet med PuL reglerar den nya förordningen behandling och hantering av personuppgifter. Regleringen är oförändrad i den mening att personuppgifter inte ska behandlas i onödan, de ska vara aktuella och ha ett tydligt syfte.
Från och med den 25 maj 2018 kommer styrelsen att arbeta kontinuerligt för att fortsätta skydda föreningens personuppgifter. Du behöver inte göra något, men du är välkommen att höra av dig till styrelsen vid frågor: info@bebyggelsehistoriska.se.