Sektionen för säkerhet

Telefon: 08-16 22 16 eller 08-16 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid:

Bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00
Reservnummer: 08-15 42 00

Annan kontaktinformation

Sjukvårdsrådgivning 1177, dygnet runt.

Om situationen inte är mer akut än att du hinner fråga om råd, ring 1177 och du får tala med en sjuksköterska. Finns inte tid att fråga om råd – ring 112 (SOS Alarm).

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Stockholms universitet har som första universitet och högskola i Sverige ett system där du kan lämna säkerhetstips (anonymt om så önskas). Via SAMIR går det att tipsa om brott såsom hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter, eller påpeka säkerhetsbrister som på sikt kan leda till brott.

Mer information om kris och stöd vid Stockholms universitet.