Studieinformation

Regler och rättigheter

Länkar till lagar rörande universitetens verksamhet i allmänhet, till Stockholms universitets lokala regelverk – Regelboken, samt kontaktuppgifter till studentkårens personal.

Dina rättigheter som student regleras i lagar och förordningar, främst i högskolelagen, högskoleförordningen och diskrimineringslagen.

Universitetets regelverk

Lokala regler vid Stockholms universitet finns i Regelboken, som består av fyra böcker.

Regelboken är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen.
Regelboken

Stockholms universitets studentkår

Studentkåren kan ge stöd till dig som har frågor och funderingar kring dina studenträttigheter.

På Stockholms universitets studentkår arbetar tre anställda studentombud som kan besvara dina frågor kring studenträttigheter. Studentombuden kan även stötta eller företräda dig i ärenden där du upplever att dina rättigheter inte tillgodosetts.

På studentkåren arbetar därtill bland annat studiebevakare som jobbar med studentinflytandet vid din fakultet samt påverkanssekreterare som jobbar med centrala frågor, till exempel studiemiljö, jämliket och ökad arbetslivsanknytning.

Kontaktuppgifter till samtlig personal finner du på Stockholms universitets studentkårs webbplats, www.sus.su.se/kontakt.

Universitetskanslerämbetet och Universitets- och högskolerådet

Universitetskanslerämbetet är en myndighet som kvalitetssäkrar högskoleutbildningar och prövar examenstillstånd av statliga högskolor. Deras uppdrag är även att utföra juridisk tillsyn av högre utbildning och bevaka studenternas rättssäkerhet. Granskning av effektivitet, uppföljning och omvärldsanalys samt statistikansvar för högskolesektorn är också en del av Universitetskanslerämbetets verksamhet.

Universitets- och högskolerådet är en myndighet med ett brett verksamhetsområde. Några av uppdragen: samordna antagningen till högskolan, förmedla internationella utbildningar, ge stöd och information inför högskolestudier, ansvara för högskoleprovet.

Vid dessa myndigheters hemsidor finner du information om studier, om dina rättigheter som student samt länkar till lagar och förordningar som reglerar dessa. Du hittar också rapporter och analyser om högre utbildning.

Universitetskanslerämbetets hemsida

Universitets- och högskolerådets hemsida

Bokmärk och dela Tipsa