Nedan hittar du skrivscheman med information för salstentor för respektive grundkurs i konstvetenskap. Notera att du måste anmäla dig till alla salstentor - information om hur och när du senast gör detta finns i respektive skrivschema.

VT2017

Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv, 30 hp (KV1330)

Skrivschema salstentor KV1330 heltid och deltid VT2017 (84 Kb)

Meddelande till tidigare studenter/Uppsamlingstentor VT2017

Konstvetenskap I, (KV1320), heltid/deltid

Kursen Konstvetenskap I (KV1320) ges inte längre. Har du tidigare varit registrerad på kursen är det dock möjligt att göra omtentor/uppsamlingstentor på kursen. VT2017 är sista gången uppsamlingsskrivningar erbjuds för KV1320.

I skrivschemat nedan framkommer när du kan skriva en omtenta/uppsamlingstenta på KV1320. Du kan  välja att skriva antingen på dagtid eller kvällstid. I skrivschemat framkommer hur och när du senast anmäler dig till respektive tenta.
Obs! Du som ska skriva en omtenta/uppsamlingstenta hämtar ut en särskild sådan hos skrivvakterna i skrivsalen.

Skrivschema omtentor/uppsamlingstentor VT2017 (81 Kb)

Vänligen observera att anmälan är obligatorisk och det går inte att göra en sen anmälan.

Kursplan och litteraturlista för uppsamlingstentor:

Kurslitteratur uppsamlingstentorKV1320 (pdf) (12 Kb)

KV1320 kursplan för uppsamlingstentor (pdf) (186 Kb)

HT2016

Konstvetenskap I: Historiska och teoretiska perspektiv, 30 hp (KV1330)

Skrivschema salstentor KV1330 HT2016 (pdf)

Meddelande till tidigare studenter/Uppsamlingstentor HT2016

Konstvetenskap I, (KV1320), heltid/deltid

Kursen Konstvetenskap I (KV1320) ges inte längre. Har du tidigare varit registrerad på kursen är det dock möjligt att göra omtentor/uppsamlingstentor på kursen. I skrivschemat nedan framkommer när du kan skriva en omtenta/uppsamlingstenta på KV1320. Du kan  välja att skriva antingen på dagtid eller kvällstid. I skrivschemat framkommer hur och när du senast anmäler dig till respektive tenta.
Obs! Du som ska skriva en omtenta/uppsamlingstenta hämtar ut en särskild sådan hos skrivvakterna i skrivsalen.

Skrivschema omtentor/uppsamlingstentor HT2016 (81 Kb)

Vänligen observera att anmälan är obligatorisk och det går inte att göra en sen anmälan.

Kursplan och litteraturlista för uppsamlingstentor:

Kurslitteratur uppsamlingstentorKV1320 (pdf) (12 Kb)

KV1320 kursplan för uppsamlingstentor (pdf) (186 Kb)

Lokaler

C6, D8 osv = Hörsalar, plan 3, hus C, D osv. B-vik = Brunnsvikssalen, hus A, plan 5. Laduvik = Laduviksalen, plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket, Värta = Värtasalen, plan 6 ovanför Universitetsbiblioteket. U-vik=Ugglevikssalen, hus E, plan 5.

G-salen=återfinns borta vid Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C