I studenthandboken kan du få svar på en rad ofta förekommande frågor från studenter. Teman som tas upp i handboken är anmälan och antagning, examen, datorsalar, försäkringar, stöd till dig med funktionsnedsättning, kurslitteratur, utlandsstudier, miljöarbete, läsplatser, Studenthälsan, akademiska högtider, studieteknik och språkstöd, biblioteket, IT-tjänster och mycket mer.

Studenthandboken hittar du här. Den finns också att hämta på Infocenter i Studenthuset.