Du hittar mobilappen ”Stockholms universitet guide” via http://su.se/androidapp om du har Android och http://su.se/iphoneapp om du har Iphone. I appen finns kartfunktionalitet som underlättar för studenter att hitta institutioner, hus, hör- och skrivsalar, tillgänglighetsanpassade toaletter med mera inom studentområdena. Appen länkar även till studentservice såsom Anmälan och antagning, Examen, Studentstöd samt annan information som är central för studenter. Delar av denna information går också att nå via pekskärmar i anslutning till Infocenter i  Studenthuset.

Appen byggs ut i framtiden

Ambitionen är att i framtiden successivt utöka innehållet i mobilappen för att göra den till ett mer och mer komplett verktyg för studenterna. Mobilappen har tagits fram i samarbete mellan Studentavdelningen, IT-avdelningen, Sektionen för byggnadsplanering och Kommunikationsavdelningen.

Schema-app

Nu finns en TimeEdit-app som ger dig möjlighet att se ditt schema på nolltid. Appen finns både för Android (sök på SU-schema) och Iphone-telefoner (sök på timeedit).