Vem får skriva salstentamen?

För att skriva tentamen ska du vara registrerad på kursen, anmäld till tentan och kunna uppvisa giltig legitimation. Ha din legitimation synlig på bänken i skrivsalen.

Placering i skrivsal

När du kommer till skrivsalen får du ett placeringsnummer och du måste sitta på den plats du är anvisad. Skrivvakternas anvisningar och tillsägelser måste alltid följas.

Ytterkläder och väskor

Ytterkläder och väskor får du inte ha vid din plats utan de ska placeras på anvisade platser i skrivsalen. Stäng av mobilen och annan otillåten elektronisk utrustning som till exempel smart klocka och förvara dem i väskan eller jackan. Observera att det räknas som fusk att ha mobil i fickan eller tillgänglig i närheten och detta rapporteras ovillkorligen.

När tentamen har börjat

När tentamen börjar stängs dörren till skrivsalen. Den hålls stängd tills alla tentander har satt sig på sina platser och börjat arbeta. Därefter släpps de som kommer för sent in, en i taget och anvisas plats. Ingen får komma in senare än 30 minuter efter skrivningens start.

Läs inte tentan innan skrivvakten ger tillåtelse. Var tyst i skrivsalen och viska till skrivvakterna. Samtal mellan tentander får inte förekomma.

Om du behöver hjälp, räck upp handen.

Digitala tentor

Börja med att logga in med ditt personnr och välj aktuellt tentamenstillfälle. Det är inte tillåtet att logga in på annat personnr.

När du är klar ska du avsluta genom att först klicka på ”Granska” och sedan ”Lämna in” tentan, alternativt ”Lämna in blankt” om du vill lämna in ett blankt svar. 

Det är inte tillåtet att logga in igen efter att tentan har lämnats in.

Skriv din namnteckning hos skrivvakten innan du lämnar salen. Skrivvakten antecknar din inlämningstid.

Max antal ord får inte överskridas om det finns angivet på tentans försättsblad eller i frågorna.

Toalettbesök

Toalettbesök är tillåtet. Om toalett inte finns i lokalen kommer en av skrivvakterna följa med ut. Ingen får lämna lokalen under de första 30 minuterna.

Vid larm

Om brandlarmet går ska alla lämna salen och lämna kvar allt material på borden, likaså väskor och jackor vid väggen. Samtala inte med varandra för då går det förhoppningsvis att fortsätta tentan efteråt. Huvudvakten ger mer information.