Ansökan tillsammans med bilagor lämnas/skickas in för handläggning till respektive studierektor. Sökande får ett skriftligt beslut om tillgodoräknande.

Studenter inom lärarutbildningen ansöker om tillgodoräknande vid sin hemvistinstitution.

Kontaktuppgifter till studierektorer